ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat! Elkötelezettek vagyunk az adatvédelem iránt, így különösen fontosnak tartjuk a GDPR (2016/679. sz. Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályainak való megfelelést. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját és szolgáltatásaink (esetleges) megrendelőjét a jogviszonyunkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről.

  1. Adatkezelési alapelvek

1.1.A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan mindig érvényre juttatjuk a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság alapelveit;

1.2.Az Ön személyes adatai kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem használjuk fel azokat Ön által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt vagy jogos érdekünk alá nem tartozó célokra, vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon;

1.3.Érvényesítjük az adatminimalizáció elvét, azaz csak megfelelő és releváns adatokat gyűjtünk, amelyek legalább szükségesek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlat kidolgozásához, illetve kollégáinkhoz való irányításához.

1.4.Biztosítjuk a gyűjtött személyes adatok naprakészségét és pontosságát ésszerűen elvárható mértékben.

1.5.A személyes adatok tárolásával kapcsolatosan biztosítjuk, hogy a szolgáltatásaink befejezését követően korlátozzuk a hozzáférést a személyes adatokhoz, amíg azok törölhetővé nem válnak az adatmegőrzési szabályaink szerint.

1.6.Az adatbiztonságot megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítjuk, így megelőzve az adatvédelmi incidenseket.

  1. Az adatkezelést a következő jogalapokra támaszkodva végezzük:

2.1.A weblap (www.growandfind.me) regisztrációs oldalán vagy más módon (ide értve a telefonos és e-mailes megkeresést is) a megadott személyes adatait (így nevét, e-mail címét és telefonszámát, illetve az) az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, amit a személyes adatai honlapunkon (www.growandfind.me) található regisztráció kitöltésével egyidejűleg, a jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerését követően ad meg.

A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy az Ön személyes adatai kizárólag szakmai szempontból a kollégák között (kötelezettség alá eső szakmai személyek) részére átadásra kerüljenek. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez esetben elképzelhető, hogy nem tudjuk a szolgáltatásainkat Önnek a továbbiakban nyújtani.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem a Growandfindme által nyújtott szolgáltatásokat veszi igénybe, úgy a megadott személyes adatait 1 hónapon belül töröljük.

Amennyiben jogviszony jön létre Ön és az Adatkezelő által ajánlott szolgáltató (személyiségfejlesztők) között, úgy a megadott személyes adatait az Adatkezelő azonnal törli helyreállíthatatlanul az átadást követően.

2.2. Személyes adatai kezelése jogszabályi előírásokon is alapulhat és ez esetben kötelezőnek minősül, ilyen jogszabályi kötelezettség például a fenti hivatkozott Eüav. tv. előírásai, illetve az adózási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés célja az Eüav. tv. 4. §-ban meghatározott célok, így különösen az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az érintett egészségi állapotának nyomon követése és a betegjogok érvényesítése.

  1. Adatkezelő adatai:

Teveszed Kft.

1139 Csongor utca 5-7.

E-mail cím: hello@growandfind.me